giỏ hàng
Giỏ hàng

SÁCH LUẬT ĐẤT ĐAI - QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở.

Ngày 19-11-2019, Chính phủ ban hành Nghi định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đối tượng áp dụng 1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị...

Xem chi tiết

Sổ Tay Pháp Luật Đất Đai – Những Quy Định Mới Được Sửa Đổi, Bổ Sung Về Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất Áp Dụng Từ Ngày 01-01-2019.

Ngày 20-11-2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019), trong đó...

Xem chi tiết

Sách Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Nhà, Đất Và Kinh Doanh Bất Động Sản Với 15 Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Trong Mua Bán Bất Động Sản

Trong những năm qua các giao dịch về nhà ở, đất đai nói riêng, và bất động sản nói chung có xu hướng ngày càng tăng, nhất là các giao dịch về  kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, trong...

Xem chi tiết

Sách Tích Tụ, Tập Trung Đất Đai Ở Việt Nam - Lý Luận Và Pháp Luật Hiện Hành – Luật Đất Đai Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Chủ trương khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thông qua việc mở rộng quy mô sản xuất phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và hình...

Xem chi tiết

SÁCH 330 CÂU HỎI - ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Quản lý nhà nước về đất đai là nhu cầu khách quan là công cụ bảo vệ và điều tiết các lợi ích gắn liền với đất đai, và quan trọng nhất là bảo vệ chế độ sở hữu về đất đai. Nhiệm...

Xem chi tiết

Sách Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, nguyên tắc và điều kiện bồi thường đất đai

Ngày 29-09-2017, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và...

Xem chi tiết

Sách Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở Và Hỏi, Đáp Pháp Luật Về Đất Đai, Nhà Ở

Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở được ban hành nhằm tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai, nhà ở hiệu quả, hợp lý, đúng chính sách pháp luật là một trong những chủ trương lớn của...

Xem chi tiết

Sách QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Để góp phần phổ biến những kiến thức pháp luật về đất đai một cách hiệu quả, nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đất đai và bạn đọc quan tâm đến những quy định...

Xem chi tiết