giỏ hàng
Giỏ hàng

Sách Các Thông Tư Liên Tịch Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Bộ Tư Pháp - Bộ Công An Về Hình Sự - Dân Sự - Hành Chính - Kinh Tế - Lao Động Mới Nhất.

Thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an,... đã ban hành nhiều Thông tư liên tịch cũng như một số Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực...

Xem chi tiết

Sách Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự, tố tụng hình sự và dân sự

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo...

Xem chi tiết

Sách Chỉ Dẫn, Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015.

      Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày...

Xem chi tiết

Sách Phương Pháp, Kỹ Năng Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Và 26 Án Lệ Của Hội Đồng Thẩm Phán Áp Dụng Từ Năm 2019

Trong tố tụng dân sự thì hoạt động nghiên cứu, đánh giá chứng cứ có vai trò rất quan trọng, đây là một trong những hoạt động trọng tâm của tố tụng dân sự. Bởi lẽ tất cả các hoạt động...

Xem chi tiết

Sách Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Ngày 27-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015...

Xem chi tiết

Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

       Bộ luật Dân sự 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua với nhiều nội dung mới về xác lập, bảo vệ quyền dân sự; năng lực pháp luật dân sự của cá nhân, pháp...

Xem chi tiết

Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Sửa Đổi Bổ Sung 2017

Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam trân trọng giới thiệu cuốn sách Sách bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017- Phần Chung. Do tác giả GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên,...

Xem chi tiết

Sách Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (Dành cho thẩm phán, hội thẩm, thẩm tra viên, kiểm...

Xem chi tiết

Sách 230 biểu mẫu văn bản trong Tố Tụng Hình Sự, Tố Tụng Dân Sự, Tố Tụng Hành Chính áp dụng tại Tòa án từ năm 2017

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bộ luật Tố Tụng Dân Sự và...

Xem chi tiết

Sách Bộ Luật Dân Sự - Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự - Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành.

Bộ luật Dân sự 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015 với nhiều nội dung mới về xác lập, bảo vệ quyền dân sự; năng lực pháp luật dân sự của cá nhân, pháp...

Xem chi tiết

Sách Luật thi hành án dân sự và hệ thống văn bản pháp luật về hoạt động tố tụng dân sự, thi hành án dân sự

      Thi hành án dân sự là hoạt động thực thi phán quyết của Tòa án liên quan đến các vấn đề về tài sản và nhân thân, trong các bản án hình sự, dân sự,...

Xem chi tiết

Sách Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam trân trọng giới thiệu cuốn sách: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do tác giả PGS TS. Trần Anh Tuấn...

Xem chi tiết