Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo thông Tư 107/2017/TT-BTC
giỏ hàng
Giỏ hàng
Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo thông Tư 107/2017/TT-BTC

Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo thông Tư 107/2017/TT-BTC

295.000đ

350.000đ

Hiện nay công tác kế toán hành chính sự nghiệp được thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán Hành Chính Sự Nghiệp.Với việc áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 107 đã làm thay đổi khá căn bản nội dung và phương pháp kế toán ở các đơn vị HCSN của nước ta.

  • Mã sản phẩm:VN 107
  • Tình trạng:Còn Hàng

Hotline hỗ trợ: 0917 555 142