giỏ hàng
Giỏ hàng
Sách Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Sách Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

259.000đ

395.000đ

Ngày 10-01-2022, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

  • Mã sản phẩm:PLVN- 046
  • Tình trạng:Còn Hàng

Hotline hỗ trợ: 0917 555 142