Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam – Luật Các tổ chức tín dụng – Quy định về huy động vốn vay và cho vay bảo đảm an toàn, giữ bí mật đối với khách hàng.
giỏ hàng
Giỏ hàng