Sách Chú Giải Chi Tiết Danh Mục Mã HS Năm 2018, Bểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2018
giỏ hàng
Giỏ hàng
Sách Chú Giải Chi Tiết Danh Mục Mã HS Năm 2018

Sách Chú Giải Chi Tiết Danh Mục Mã HS Năm 2018

700.000đ

970.000đ

Ngày 27/6/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018).Theo đó, Danh mục gồm 21 phần, 97 chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 mã hàng ở cấp độ 8 số, tuân thủ hoàn toàn theo Danh mục HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới và Danh mục Hài hòa thuế quan của ASEAN phiên bản 2017. 

  • Mã sản phẩm:TĐ.34
  • Tình trạng:Còn Hàng

Hotline hỗ trợ: 0917 555 142