giỏ hàng
Giỏ hàng
Sách Chú Giải Chi Tiết Danh Mục Mã HS Năm 2018

Sách Chú Giải Chi Tiết Danh Mục Mã HS Năm 2018

700.000đ

970.000đ

Ngày 27/6/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018).Theo đó, Danh mục gồm 21 phần, 97 chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 mã hàng ở cấp độ 8 số, tuân thủ hoàn toàn theo Danh mục HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới và Danh mục Hài hòa thuế quan của ASEAN phiên bản 2017. 

  • Mã sản phẩm:TĐ.34
  • Tình trạng:Còn Hàng

Hotline hỗ trợ: 0917 555 142