giỏ hàng
Giỏ hàng
Đơn Giá Xây Dựng Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018

Đơn Giá Xây Dựng Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018

335.000đ

485.000đ

Bộ Đơn Giá Xây Dựng Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018 theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh ban hành ngày 11/07/2018. Quyết định này thay thế, sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về công bố Bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

  • Mã sản phẩm:TĐ.68
  • Tình trạng:Còn Hàng

Hotline hỗ trợ: 0917 555 142