giỏ hàng
Giỏ hàng
Sách Đơn Giá Xây Dựng Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh - Phần Lắp Đặt , Khảo Sát và Sửa Chữa

Sách Đơn Giá Xây Dựng Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh - Phần Lắp Đặt , Khảo Sát và Sửa Chữa

315.000đ

465.000đ

Ngày 11/07/2018, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 2891/QĐ-UBND về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ đơn giá xây dựng thay thế, sửa đổi, bổ sung bao gồm các phần: Phần Xây dựng (sửa đổi, bổ sung); Phần Lắp đặt (bổ sung); Phần Khảo sát xây dựng (thay thế). Quyết định này thay thế, sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh 

  • Mã sản phẩm:TĐ.67
  • Tình trạng:Còn Hàng

Hotline hỗ trợ: 0917 555 142