Sách Luật Dược 2016 – Quy Định Mới Về Quản Lý, Sử Dụng, Đấu Thầu, Phân Phối Thuốc Nguyên Tắc, Tiêu Chuẩn Thực Hành Tốt Nhà Thuốc.
giỏ hàng
Giỏ hàng
Sách Luật Dược 2016 – Quy Định Mới Về Quản Lý, Sử Dụng, Đấu Thầu, Phân Phối Thuốc Nguyên Tắc, Tiêu Chuẩn Thực Hành Tốt Nhà Thuốc.

Sách Luật Dược 2016 – Quy Định Mới Về Quản Lý, Sử Dụng, Đấu Thầu, Phân Phối Thuốc Nguyên Tắc, Tiêu Chuẩn Thực Hành Tốt Nhà Thuốc.

245.000đ

350.000đ

  • Mã sản phẩm:TĐ.012
  • Tình trạng:Còn Hàng

Hotline hỗ trợ: 0917 555 142